ایرادات اجرایی

ایرادات اجرایی شامل تمامی تخلفات، سهل انگاری ها، اشتباهات محاسباتی و اجرایی و همچنین تمامی مشکلات فنی کار می شود
که در تمامی مراحل مختلف نظارت مهندس ناظر موظف است این ایرادات را شناسایی و به کارفرما و یا سازنده اطلاع دهد تا آن ها در صدد رفع آن برآیند.
در ادامه به نمونه هایی از این دسته ایرادات اشاره کرده ایم:

 در این پروژه  جک های قالب با روشی اشتباه مهار شده است.

در حالی که با توجه به روش درست باید در هنگام بتن ریزی کف، آرماتور هایی به حالت انتظار قرار گیرند تا جک ها به وسیله آن ها مهار شوند.

ایرادات اجرایی

در پروژه های ساختمانی برای ایجاد چهارچوب های در و پنجره از وال پست در هر چهار جهت داخلی چهارچوب استفاده می کنند.

در این پروژه سازنده تنها در قسمت بالایی از وال پست استفاده کرده و به صورت کاملا غلط با جوش دادن میلگرد به تیر بالایی وال پست را ثابت کرده است در حالیکه میلگرد جوش داده شده هیچ تاثیری در مقاومت وال پست نخواهد داشت.

ایرادات اجرایی

با توجه به مدت زمان اندکی که از اجرای سقف گذشته همچنین وزن بسیار بالای جرثقیل، قرار دادن آن روی سقف بسیار پر خطر بوده و امکان ریزش سقف طبقه وجود دارد.

ایرادات اجرایی

استفاده از سازه نگهبان برای مرحله گودبرداری از ملزمات اصلی اجرای سازه می باشد زیرا عدم اجرای آن می تواند خسارات جبران ناپذیری برای کارفرما و همچنین ساختمان های مجاور به بار آورد.

علاوه بر آن کارگر بدون هیچگونه وسیله ایمنی در گود بدون سازه نگهبان ایستاده است.

ایرادات اجرایی

تمامی تاسیسات از جمله لوله آب و فاضلابی که در تصویر مشاهده می کنید حتما باید با استفاده از بست و اتصالات مخصوص خود کار شوند.

علاوه بر آن حرارت حاصله هنگام جوشکاری می تواند به این لوله ها آسیب برساند.

ایرادات اجرایی

در قسمت بالایی شمشیری سازنده به جای استفاده از اسپیسر کوچکتر به صورت درست و ایستاده، اسپیسر بزرگتر را به صورت خوابیده به کار برده است که باعث عدم ایجاد فاصله برابر می شود.

در قسمت انتهایی شمشیری با رعایت نکردن قطع بتن و عدم استفاده از رابیتس از اتصال سرد جلوگیری نشده و در مراحل بعدی بتن ریزی مقاومت بتن کاهش می یابد.

ایرادات اجرایی

در این تصویر سازنده به جای استفاده از قالب در تمامی سطح دیوار ، در قسمت پایینی از دیواری با نفوذ پذیری آب بالا به عنوان قالب بتن ریزی استفاده کرده و این امر اشتباه در کاهش مقاومت بتن نقش مهمی دارد.

ایرادات اجرایی
چت واتساپ
ارسال پیام