طراحی نقشه های فاز یک

در چرخه مراحل پروژه های عمرانی از زمان شروع تا نقطه پایانی، باید تمامی مراحل بر اساس الویت بندی درست و بدون وقفه

صورت بگیرند تا نتیجه حاصل شده مطلوب و قابل قبول باشد.

 

اولین مرحله از این مسیر پیاده کردن اطلاعات و آنالیز های اولیه از قبیل اطلاعات در ارتباط با نیاز های پروژه، شرایط اقلیمی، شرایط محیطی و قوانین و استانداردها در قالب نقشه پلان است.

این پلان ها که در مقیاس های 1*100 و 1*150 ترسیم می شوند، شامل نما ها و مقاطع سازه هستند و به درک بهتر فضا ها و دسترسی های بنا کمک می کنند.

از این نقشه ها جهت معرفی طرح اولیه بنا به کارفرما، جلب نظر مساعد استفاده کنندگان و سرمایه گذاران، اخذ مجوز های لازم از مراکز مربوطه همچون شهرداری، بخشداری ها و … استفاده می شوند.

دقت و رعایت کامل اصول در ترسیم نقشه ها بدین جهت که این نقشه ها مبنای تصمیم گیری، ارزیابی و محاسبات سرمایه گذاران و کارفرماست از اهمیت فراوانی برخوردار است.

 

یکی از نکات مهم در رابطه با نقشه های فاز 1 ، قابل درک نبودن نقشه های فنی برای افراد غیر متخصص است، که در راستای برطرف کردن این مسئله می توان از
ماکت ها و یا سه بعدی سازی از طریق نرم افزار های مربوطه برای ملموس تر کردن طرح ها استفاده نمود.
چت واتساپ
ارسال پیام