نحوه گزارش نویسی

 

با توجه به حساسیت مسئولیت مهندس ناظر ساختمان و تاثیر مستقیم بررسی های وی،

تهیه گزارش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

ساده ترین، مطمئن ترین و کم هزینه ترین وسیله ایجاد ارتباط نوشتن می باشد.

به صورت کلی گزارش نویسی به معنای به تحریر درآوردن اخبار، اطلاعات، علل مسائل و تجزیه و

تحلیل منطقی آنها برای رسیدن به مسیر صحیح به صورت مختصر و روشن می باشد.

هدف گزارش باید در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین بیان منتقل شود.

 

مهمترین نکاتی که باید در گزارش نویسی به آنها توجه کرد عبارتند از :

1- مخاطب: همیشه باید در نظر داشته باشیم که مخاطبین ما چه کسانی بوده و گزارش قرار است پاسخگوی چه نیازی باشد.

2- عنوان: عنوان گزارش علاوه بر هماهنگی با متن بهتر است حتی الامکان کوتاه و مختصر باشد همچنین می توان از واژگان کلیدی متن در آن استفاده کرد.

3- انتقال مفاهیم: خوانایی و مفهوم بودن متن گزارش از ملزمات گزارش نویسی بوده زیرا به دلیل اهمیت بالای گزارش ناظر نباید به هیچ عنوان در متن نکته مبهم و یا ناواضحی دیده شود.

 

مراحل تهیه گزارش:

برای تنظیم گزارش های مراحل اصلی کار، بهتر است ابتدا پیش نویسی از آن تهیه کرد تا در ادامه

با درک بهتر هدف و تسلط کافی در موضوع گزارشی با اطمینان بالاتر تهیه شود.

برای تهیه این پیش نویس رعایت نکات زیر الزامیست:

  1. با خط خوانا نوشته شود و یا در صورت لزوم تایپ شود.
  2. برای خوانایی بهتر فاصله بین خطوط به درستی رعایت شود.
  3. تمامی صفحات گزارش شماره صفحه داشته باشند.
  4. نکات مهم با خط ممتد و یا کادر مشخص شوند.
  5. پاورقی، پیوست، مستندات و سایر مطالب مرتبط با گزارش ذکر شود.

 

الزامات قانونی گزارشات مرحله ای:

ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه

(شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، شهرک های صنعتی، و شرکت های عمران شهر های جدید) ارائه نمایند.

مراحل اصلی کار عبارتند از:

پی

اسکلت

سفت کاری

نازک کاری

پایان کار

 

گزارش های مرتبط با ساختمان های گروه الف و ب:

گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی.

گزارش تائید و تحکیم و پایدارسازی همجواری ها و پایان پی سازی ساختمان

گزارش پایان اسکلت و سقف های ساختمان و اعلام وضعیت مجاری ساختمانی

گزارش پایان سفت کاری

گزارش پایان عملیات تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برق تو کار و موتور خانه ساختمان

گزارش پایان عملیات نازک کاری

گزارش عملیات روکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان

گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان

 

مهندسان ناظر موظف به تنظیم و امضا گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان منطبق با الزامات

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به اتفاق می باشند و مهندس ناظر هماهنگ کننده مسئول تحویل

این گزارش ها به مراجع ذیربط است.

 

گزارشات تخلف:

در صورتی که کار شامل تخلفات فنی و اجرایی ( مربوط با عمران، معماری و تاسیسات ساختمان)

باشد، مهندس ناظر موظف است ضمن ابلاغ کتبی به مالک یا سازنده و درخواست رفع خلاف، گزارش

خلاف در آن مرحله و در صورت اهمیت موضوع تاکید بر توقف کار تا اصلاح موارد خلاف را در

دبیرخانه مرجع صدور پروانه ساختمان و رو نوشت آن را در سازمان نظام مهندسی ساختمان ثبت

کند.

 

اظهار نامه:

به اوراق قضایی که مخهندسین ناظر در مسائل حقوقی خود به نحوی با ان برخورد می نمایند، اظهار نامه گفته می شود.

مهندس ناظری که در امر نظارت احساس مسئولیت دارد، و طرف ایشان مالک یا مجری و یا کارفرما

از اجرای دستورات و تعهدات خود تمرد داشته و ز دریاف دستور کارهای مربوطه خودداری می نماید

و مهندس ناظر نیز با درخواست کتبی و شفاهی نمی تواند نظرات و دستورات فنی خود را اعمال

نماید در غیر این صورت تکلیف قانونی وی ساقط نمی گردد و برای رفع مسئولیت حقوقی و قانونی

در مراجع قضایی و انتظامی بایستی قصور طرف مقابل را اثبات نماید و چون اثبات بدون مستندات

به نوعی مشکل است، بنابر این با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به

ابلاغ و مطالبه حق خود می نماید.

 

 

 

چت واتساپ
ارسال پیام