طراحی

یکی از اصلی ترین ارکان فعالیت های معماری و عمران، طراحی نقشه ها می باشد.

 

از مهمترین عواملی که در روند طراحی یک ساختمان باید در نظر گرفته شوند

می توان به عوامل زیبایی شناسی، تناسب طراحی با کاربری، ایمنی، دسترسی مطلوب، اقتصادی بودن طرح،

اقلیم منطقه، انطباق طرح با ضوابط و چهارچوب ها و رعایت نکات آئین نامه ای و دستورالعمل ها اشاره کرد.

موفقیت طرح زمانی رخ می دهد که تمامی موارد فوق به صورت پیوسته در طراحی لحاظ شود و طرح در هیچ جنبه ای شامل ضعف نباشد.

 

شرکت مهندسی مهرآرنا با همکاری جمعی از مهندسین مجرب و رعایت تمامی اصول و قواعد

این حرفه به طراحی موارد ذیل می پردازد:

 

فاز1: طراحی پلان های معماری ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی و …

فاز2: معماری، سازه، برق، مکانیک

فاز3: ارائه نقشه های شارپ

چت واتساپ
ارسال پیام