مفاهیم اجرایی

تخریب

این بخش یکی از اساسی ترین و مهم ترین بخش های ساخت یک ساختمان است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود در صورتی که فوق العاده حائز اهمیت است و از نگاه یک ناظر و یا سازنده باید مورد توجه قرار گیرد. این که بخواهیم به این موضوع خیلی سطحی نگاه کنیم و [...]
اطلاعات بیشتر

پیاده سازی نقشه و آواربرداری

نکته حائز اهمیت در این بخش این است که عملیات آواربرداری نباید با عملیات گودبرداری به صورت همزمان انجام شود.

اطلاعات بیشتر

گودبرداری و سازه نگهبان

هدف از اجرای سازه نگهبان در گودبرداری جلوگیری از ریزش دیوارهای خاکی است که باید ابتدا با اجرای شمع های مدفون و سپس اجرای دیوار حائل در بین آنها انجام شود.

اطلاعات بیشتر

فونداسیون

تنها نکته قابل اهمیت در این مرحله به جز موارد عمومی هنگامی است که بخاطر حفظ پایداری سازه جداره های گود مجبور می شویم کار را در 2 مرحله انجام دهیم:

اطلاعات بیشتر

سازه فولادی

در این بخش پس از طراحی سازه با توجه به نوع بهره برداری و اعمال بارها و … به جزئیات اجرایی می رسیم که مطابقت اجرا با نقشه ها در الویت است

اطلاعات بیشتر

سازه بتن آرمه

سازه های بتن آرمه از سرعت کمتری نسبت به سازه های فولادی برخوردارند که یکی از دلایل این کندی اجرای سقف به سقف است.

اطلاعات بیشتر

سفت کاری

این مرحله شامل 4 بخش اصلی تیغه چینی، ا ندود گچ و خاک، سقف کاذب و کف سازی می باشد.   در مرحله اولیه یعنی تیغه چینی مباحث وزن سازه، نوع مصالح اجرایی، تراز بودن کار، طبق نقشه انجام شدن، دوخت دیوارها و اتصال به ستون ها مطرح می باشد که در اینجا به آنها [...]
اطلاعات بیشتر

تاسیسات مکانیکی و آتش نشانی

اگر ساختمان را با بدن انسان مقایسه کنیم اسکلت ساختمان را به استخوان های بدن، تاسیسات برق را به شبکه اعصاب و تاسیسات مکانیکی را به شریان های خونی میتوان شبیه کرد. علت چک کردن تاسیسات مکانیکی به این خاطر است که اگر لوله ها و اتصالات دچار درد، گرفتگی و یا حتی شکستگی شده [...]
اطلاعات بیشتر

نازک کاری

در این مرحله از کار، شاکله و استخوان بندی ساختمان کامل شده است و بیشتر توجه و ملاحظات حول محور تامین نکات بهداشتی، ایمنی و زیبایی است.

اطلاعات بیشتر
چت واتساپ
ارسال پیام