نحوه-تعیین-عمق-گمانه
25
مه

نحوه تعیین عمق گمانه

گمانه چاهی است که به وسیله ماشین حفار، کنده می شود. قطر گمانه بسیار کوچک تر از چاهکی است به صورت دستی حفر می شود و نمونه هایی که...

ادامه مطلب