نکات-حقوقی-کردن-پروانه-اشتغال-مهندسی
23
آوریل

نکات حقوقی کردن پروانه اشتغال مهندسی

شرکتهای حقوقی نظام مهندسی از تعدادی اعضای حقیقی تشکیل می‌شوند. هر ساله در رشته ها و پایه های متفاوت قراردادهایی بین  شرکتهای حقوقی و مهندسین حقیقی بسته می شود تا...

ادامه مطلب