نحوه-تعیین-عمق-گمانه
25
مه

نحوه تعیین عمق گمانه

 

نحوه تعیین عمق گمانه

گمانه چاهی است که به وسیله ماشین حفار، کنده می شود.نمونه هایی که از گمانه بدست می آید دست نخورده هستند(حفر چاه هايي در زمين با استفاده از ابزار حفاري مختلف)قطر گمانه بسیار کوچک تر از چاهکی است به صورت دستی حفر می شود.

محاسبه عمق و تعداد گمانه

بهتر است محل گمانه‌ها خارج از محل پی و یا در قسمت‌هایی که تنش حداقل است حفر شود.

در غیر این صورت لازم است چاهک‌ها با مصالح مناسب و به نحو مناسب‌تر‌ پر شود تا تفاوتی در مقاومت خاک زیر شالوده به وجود نیاید.

پارامترهای مورد نیاز برای استفاده از جدول فوق

اولین پارامتر، سطح اشغال است.سطح اشغال، با توجه به طرح تفضیلی و پهنه ی ملک مشخص می شود.

عمق گودبرداری

در یک ساختمان معمولی، برای فونداسیون 1 متر و به ازای هر زیرزمین، 3متر گودبرداری نیاز است.

مثلا برای ساختمان، با یک زیرزمین، 4 متر با دو زیرزمین، 7متر و با 3زیرزمین، 10 متر عمق گود برداری نیاز است.

عرض ملک

تعداد گمانه ها، بر اساس سطح اشغال و عمق گود تعیین می شود.

چاهک دستی

عمق چاهک دستی باید برابر با حداکثر عمق گود باشد. تعداد چاهک ها نیز از جدول تعیین می شود.

نکات موثر در ارتباط با عمق گودبرداری:

 نقاط اکتشاف باید به گونه ای توزیع شود که بتوان لایه لایه ی خاک را از طریق محل آن تعیین کرد.

– نقاط اکتشاف یک ساختمان یا سازه باید در نقطه بحرانی سازه قرار گیرد.

– برای سازه های مسیر، نقاط اکتشاف باید در فواصل مناسب از خط مرکزی توزیع شود.

بسته به عرض کلی سازه مانند عرض خاکریز یا عرض برش.

– برای سازه ها در دامنه ها و برش ها (از جمله حفاری ها) یا در مجاورت آنها، نقاط اکتشاف نیز باید در خارج از منطقه، طراحی و توزیع شود و به گونه ای قرار گیرند که ثبات شیب یا حفاری مشخص شود.

– امتیاز اکتشاف باید به گونه ای باشد به طوری که آنها هیچ خطری برای سازه، کار ساخت و ساز و یا محیط زیست نداشته باشند.

– برای نقاط اندازه گیری آب زیرزمینی، باید بعد از موقعیت اولیه، برای ادامه اندازه گیری در حین و بعد از ساخت، امکان استفاده را در نظر گرفت.

اگر امکان استقرار ماشین حفار در ملک نباشد، می توان به جای گمانه ، چاهک دستی حفر نمود. در ملک های شمالی امکان استقرار ماشین حفار در حیاط هست ولی در ملک های جنوبی که ساختمان سمت گذر است، معمولا این امکان نیست.

در هر صورت حفر چاهک دستی با عمق بیشتر از ۳۰ متر به دلیل خطراتی که دارد توصیه نمی گردد.

پارامترN

در ملک های با سطح اشغال بزرگتر از 1000 متر، استفاده می شود.

.به ازای هر 1000 متر، یک واحد به تعداد گمانه ها اضافه می شود.

برای مثال برای ملکی با سطح اشغال 1500 متر ، تعداد گمانه لازم طبق جدول، 3 می باشد.

پارامترM

در ملک هایی با عمق گودبرداری بیش از 20 متر استفاده می شود.

به ازای هر 10 متر اضافی گودبرداری، یک واحد به تعداد چاهک های دستی اضافه می شود.

برای مثال، برای ملکی با عمق گودبرداری30 متر،تعداد چاهک های دستی مورد نیاز، 3 عدد می باشد.

محاسبه هزینه حفاری

هزینه هر متر حفاری، با توجه به سختی خاک در تهران متفاوت است.

آزمایش برجا و بارگذاری صفحه

برای ساختمان هایی با عمق گود بیشتر از ۷ متر (بیش از دو زیرزمین) انجام این آزمایشات الزامی است که هزینه انجام هر کدام ۱ میلیون تومان می باشد.

آزمایش دانهول

برای ملک هایی با 11 سقف، الزامی است.مثلا با ساختمانی با 3 زیرزمین، 1 طبقه و 7 همکف، انجام این آزمایش نیاز است.

گمانه چیست؟

گمانه سوراخی است که توسط دستگاه حفاری به موجب انجتم آزمایش خاک، انجام می شود.

این سوراخ، به قطر 5 تا 25 سانتی متر است که این قطر، به 11 سانتی متر هم میرسد.

سوراخهایی که قطر بیشتری نسبت به گمانه دارند، چاه محسوب می شوند.

انواع حفاری گمانه

حفاری مته ای

حفاری ضربه ای

حفاری چکشی

حفاری شست و شویی

حفاری دورانی

تعداد و عمق لازم برای گمانه ها

همانطور که در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان آمده است، تعداد گمانه های لازم برای حفاری براساس سطح همکف پروژه و شرایط ژئوتکنیکی محل مورد نظر تعیین می شود.

نکات مورد نظر در زمان حفاری گمانه

در ستون مساحت، 2 ردیف داریم که در ردیف اول یک ساختمان منفرد با سطح اشغال کمتر از 300 متر مربع و در ردیف دوم یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 300 الی 1000 متر مربع را مشاهده می‌کنیم.

ساختمان های با سطح اشغال کمتر از 300 متر:

اگر سطح اشغال بیشتر از 1000 متر مربع باشد، مطابق مبحث 7 مقررات ملی ساختمان،برای سطح اشغال بیش از 1000 متر مربع، یک گمانه به ازای هر 1000 متر مربع به مقادیر تعداد گمانه در جدول اضافه می‌کنیم.

برای گودبرداری‌ها باید لایه‌های زمین در دیواره هر ضلع گود و در راستای عمود بر دیواره هر ضلع گود مشخص باشد.

هر چه گود عمیق تر باشد، وسعت منطقه‌ای که باید شناسایی شود(پلان) بیشتر از سطح اشغال ساختمان می‌باشد.

آزمایش خاک

فرایند آزمایش خاک به چه صورت است؟

این کار با انجام نمونه گیری از خاک شروع می شود.

برای این منظور باید چاهک هایی در زمین محل احداث ساختمان، حفر شودبرای اطمینان باید از فرآیند نمونه برداری در هر مرحله فیلم برداری شود.

این فیلم برداری، باید توسط کارشناس کار انجام شود و به هیچ عنوان بدون هماهنگی با کارشناس، نباید وارد مرحله حفر شد.

حفاری

گمانه ها باید به صورت ماشینی حفر شوند.برای عمق بالاتر از 16 متر باید به صورت حتما باید به صورت ماشینی انجام گیرد، مگر اینکه امکان استقرار ماشین در آنجا نباشد.برای مثال، در ملک های جنوبی که دسترسی به حیاط وجود ندارد، به جای گمانه ماشینی، میتوان چاهک به صورت ماشینی حفر نمود.

هزینه انجام آزمایش

تعداد و عمق گمانه ها و چاهک

بر اساس جدولی که واحد ژِئوتکنیک سازملان استان ابلاغ نموده، تعیین می شود.

هزینه هر متر حفاری، با توجه به سختی خاک، توسط پیمانکار تعیین می شود.

هزینه حفاری ماشینی گرانتر از حفاری دستی است.

آزمایشات خاص شناسایی مکانیک خاک

آزمایش برش برجا و بارگزاری صفحه ای

در صورت زیاد بودن عمق گودبرداری(بیشتر از 7 متر، یعنی بیشتر از 2 زیرزمین داشتن)، انجام این آزمایش ها، اجباری است.

آزمایش دانهول

اگر 11 سقف یا به بالا وجود داشته باشد، آزمایش دانهول اجباری است.

برگه تعهد آزمایش مکانیک خاک

تهیه دفترچه گزارش خاک و اخذ تاییدیه سازمان

زمان بندی حفر گمانه ها و چاهک ها

زمان حفاری، برای هر حلقه، سه الی چهار روز، به طول می انجامد.

حفاری دستی، برای یک حلقه چاه 30 متری، حدودا 1 هفته تا 10 روز طول می کشد.

هر چه زمین سفت تر باشد، این مدت بیشتر طول می کشد.

زمان تحویل گزارش آزمایش خاک

این مدت زمان، حدود یک هفته الی ده روز کاری است.بعد از انجام این آزمایشات خاک، دفترچه خاک آماده می شود و در سایت سازمان، جهت تایید ،آپلود می شود.