پروانه اشتغال نظام مهندسی
23
آوریل

پروانه اشتغال نظام مهندسی چه استفاده هایی دارد؟

پروانه اشتغال نظام مهندسی چه استفاده هایی دارد؟

پروانه اشتغال به کار بعد از قبولی در آزمون نظام مهندسی به شما داده می شود.

این پروانه برای شما یک اعتبار بزرگ محسوب می شود و می توانید دفتر مهندسی خودتان را راه اندازی کنید.

بسیاری از شرکت های حقوقی پروانه های اشتغال به کار را به صورت سالانه خریداری می کنند.

آنها سالانه مبلغی را بابت آن به شما پرداخت می کنند.

علت حقوقی کردن پروانه نظام مهندسی چیست؟

مهندسینی که عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان هستند، برای کسب درآمد از روش حقوقی کردن پروانه نظام مهندسی یا قرارداد پروانه اشتغال مهندسی استفاده می‌کنند.

به عبارتی دیگر، قرارداد با شرکت هایی که دارای پروانه نظام مهندسی و یا اشتغال حقوقی هستند؛ به عنوان روشی برای ادامه کار مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان شناخته می‌شود. این روش در حال حاضر نیز توسط بسیاری از مهندسین کاربرد دارد؛ اما موضوع مهم این است که نکات حقوقی و مسائل پیرامون حقوقی کردن پروانه نظام مهندسی وجود دارد، که بایستی نسبت به آنها اطلاعات جامع و کامل را داشته باشید.

نکاتی که باید قبل از حقوقی کردن پروانه بدانید:

انواع قرارداد حقوقی کردن پروانه :

معمولا قراردادهای شرکتها با مهندسین به دو صورت منعقد می‌گردد:

الف) عضو هئیت مدیره تمام وقت.

ب) عضو شاغل تمام وقت.

هر یک از این دو نوع دارای نکات مثبت و منفی ای برای شرکت و مهندس می‌باشد. هر قرارداد دارای ارکانی است که بدون وجود آنها قرارداد منعقد نمی‌گردد.

نمونه ای از این قرارداد به شرح زیر می باشد:

بسمه تعالی

توافق نامه عضو هیئت مدیره

این توافق‌نامه  در مورخ ……………………… مابین شرکت ……………………………………. به نمایندگی آقای/خانم مهندس………………………………………….. به سمت مدیرعامل، با شماره ملی ………………………….. و نشانی: ……………………………………………………………..کدپستی: ………………………….. تلفن: ………………………… که در این قرارداد، شرکت نامیده شده و آقای/خانم مهندس …………………………… به شماره ملی: ………………………………. و شماره پروانه نظام مهندسی: ……………………………….. و شماره عضویت نظام مهندسی: ………………………………… و شماره شهرسازی: ………………………….. رشته مهندسی: …………………………. به نشانی :……………………………………………………………………… کدپستی: …………………………… و تلفن: ………………………………….که در این قرارداد مهندس نامیده می‌شود، منعقد گردید.

ماده 1: موضوع قرارداد

عبارت است از عضویت مهندس در هیئت مدیره شرکت به صورت خارج از شرکاء و تمام وقت و انتقال سهمیه پروانه حقیقی مهندس به شرکت در حدود ظرفیت و صلاحیت مهندس جهت ارائه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ماده 2: مبلغ قرارداد و پرداخت

مبلغ قرارداد برابر …………………………… تومان است که طی دو فقره چک یا نقداً، به شرح ذیل به مهندس پرداخت می‌شود:

 1. چک اول (یا نقد) به میزان50 درصد مبلغ قرارداد و همزمان با امضای قرارداد به تاریخ روز
 2. چک دوم (یا نقد) به میزان50 درصد مبلغ قرارداد همزمان با خوداظهاری مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ماده 3: مدت زمان قرارداد

مدت زمان قرارداد، یک سال شمسی از زمان امضای آن می‌باشد.

ماده 4: تعهدات شرکت

 1. شرکت متعهد می‌گردد تا مبلغ قرارداد را مطابق ماده 2 به مهندس پرداخت کند.
 2. شرکت متعهد می‌شود که با تهیه بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای برای شرکت جهت استفاده از آن در امور طراحی و نظارت، مسئولیت مهندس در شرکت را بیمه نماید.
 3. حین امضای قرارداد یا پیش از آن، چنانچه مهندس بخواهد سوابق مالیاتی و بیمه شرکت از جمله آخرین مفاصاحساب مربوط به بیمه و مالیات را مشاهده کند، شرکت متعهد است که آن‌ها را به رویت مهندس برساند. همچنین شرکت مکلف است کلیه حساب‌های مالیاتی خود را در دوره‌ی عضویت مهندس در هیئت مدیره، به صورت کامل پرداخت کرده و در صورت نیاز مهندس، خلاصه گزارش آن را تسلیم مهندس نماید. همچنین شرکت در قبال کلیه‌ی انواع بدهی‌های مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادهای ذیربط، مسئول بوده و مهندس هیچ تعهدی در قبال آن‌ها ندارد.
 4. شرکت متعهد است در صورت خروج مهندس از شرکت، کپی روزنامه رسمی خروج مهندس از اعضای هیئت مدیره را تسلیم مهندس کند.

ماده 5: تعهدات مهندس

 1. مهندس موظف است حق عضویت مربوط به خود را به صورت سالیانه به سازمان نظام مهندسی استان تهران پرداخت کند و در صورت لزوم رسید آن را به شرکت ارائه دهد.
 2. مهندس متعهد است پروانه خود را قبل از پایان اتمام اعتبار آن تمدید نماید تا مشکلی برای فعالیت‌های شرکت ایجاد نشود. در غیر این‌صورت موظف به جبران خسارت و هزینه‌های وارد بر شرکت است.
 3. مهندس موظف است ضمن عقد این قرارداد، اصل پروانه و سایر مدارک مورد نیاز برای ورود به شرکت را در اختیار شرکت قرار دهد.
 4. مهندس هیچگونه ادعایی در مورد درآمدهای شرکت نداشته و مسئولیتی نیز در قبال ضرر و زیان شرکت به هر نحو نخواهد داشت.
 5. مهندس تعهدی در قبال امضای مدارک فنی و گزارش‌های شرکت نداشته مگر آن‌که توافق دیگری میان طرفین صورت گرفته باشد.
 6. مهندس تعهدی در قبال امضای اوراق تعهدآور یا اوراق عادی شرکت ندارد.
 7. مهندس متعهد است در تاریخ مقرر که از سوی سازمان نظام مهندسی و با هماهنگی شرکت اعلام می‌گردد، جهت امر خوداظهاری در سازمان نظام مهندسی حضور یافته و فرم‌های مربوطه را مهر و امضاء کند.
 8. چنانچه در هر مرحله از زمان قرارداد مشخص شود که پروانه مهندس دارای مشکل بوده و امکان استفاده از سهمیه مهندس در شرکت وجود ندارد، مهندس باید کل مبلغ قرارداد را به شرکت پرداخت کند.

ماده 6: شرایط تمدید، خاتمه و فسخ قرارداد

 1. شرکت و مهندس مکلف هستند حداقل دو ماه پیش از تاریخ اتمام قرارداد، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد از جمله، تمدید یا خاتمه‌ی آن، یکدیگر را به صورت کتبی آگاه سازند.
 2. در صورتیکه هیچکدام از طرفین مطابق بند 1 ماده 6 عمل نکنند، قرارداد به اعتبار خود باقی مانده و مبلغ آن نیز 20 درصد افزایش خواهد یافت مگر اینکه توافق دیگری به عمل آید.
 3. چنانچه مهندس با رعایت بند 1 ماده 6 در انتهای قرارداد، خواستار خروج از شرکت باشد و یا شرکت تمایلی به تمدید قرارداد با مهندس نداشته باشد، شرکت می‌بایست حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ اتمام قرارداد، مهندس را از لیست پشت پروانه و هیئت مدیره خارج کند.
 4. در صورت عدم خروج مهندس از شرکت مطابق بند 3 ماده 6 در مدت تعیین شده، مهندس حق دارد به مراجع قانونی شکایت کرده و تقاضای جبران خسارت نماید و یا اینکه شرکت برای هر ماه گذشته از مهلت تعیین شده رضایت مهندس را جلب کند.
 5. مهندس قبل از اتمام زمان قرارداد نمی‌تواند از شرکت خارج شده مگر آنکه ضمن معرفی شخصی با میزان صلاحیت خود، رضایت شرکت را جلب کرده و یا آنکه به گونه دیگری بتواند رضایت شرکت را جلب کند.

ماده 7: رفع اختلاف

کلیه‌ی اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و تفسیر و اجرای این توافق‌نامه پیش آید و از طریق مذاکرات یا مکاتبات به طور دوستانه حداکثر در مدت دو هفته حل و فصل نشود، در صورت عدم توافق از طریق مراجع قانونی حل و فصل خواهد گردید.

ماده 8: شمار نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در هشت ماده و سه صفحه و دو نسخه تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده‌ است و کلیه‌ی نسخ آن اعتبار واحد دارد.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل                                                      نام و نام خانوادگی مهندس

مهر شرکت                                                                           مهر مهندس

پروانه اشتغال به کار تا چه حدی کاربرد دارد؟

برای هر مهندسی این سوال به وجود می آید که آیا ثبت نام نظام مهندسی فایده ای دارد؟

آیا پروانه اشتغال به کار قابل استفاده در هر شرایطی می باشد یا خیر؟

با وجود اینکه در بازار امروز ساختمان سهمیه ها در نظام مهندسی کم شده ولی پاسخ این سوال قطعا این است که پروانه اشتغال کاربرد بسیاری دارد.

داشتن پروانه اشتغال به کار برای هر مهندسی یک اعتبار بزرگ محسوب می شود و در صورت فعالیت به کار چه به صورت استخدامی چه به صورت پروژه ای داشتن پروانه اشتغال به کار از اعتبارات کاری شما به حساب می آید.